Plastická chirurgia

Prsníkové implantáty

prsníkové implantáty

Prsníkové implantáty

Prsníkové implantáty sú chirurgické zariadenia navrhnuté na zväčšenie alebo zmenšenie prsníkov alebo na rekonštrukciu prsníkov po mastektómii (odstránenie prsníka). Tieto implantáty sú umiestnené chirurgicky do tela a môžu byť vyrobené z rôznych materiálov, ako napríklad silikón, solný roztok alebo iné polyméry.

V Aurel Clinic používame implantáty renomovanej značky GC Aesthetic ( GCA), ktorá je materskou spoločnosťou Euroslicone a Nagor. Sú to značky, ktorých história je postavená na vysokej kvalite produktov, vynikajúcich službách pre svojich zákazníkov, ako aj na nadšení pre výrobu implantátov, ktoré dokonale spĺňajú potreby žien a ich plastických chirurgov.
Tím špecialistov sa už desiatky rokov venuje neustálemu zlepšovaniu produktov, ktoré vyhovujú rôznym predstavám o zväčšení poprsia a dopĺňajú pocit ženskosti ženám na celom svete.

Doživotná bezplatná záruka

Nakoľko sme absolútne presvedčení o kvalite produktov, ktoré používame, naša klinika vám ponúka niečo veľmi výnimočné – GCA Comfort záruku, čo znamená, že naše implantáty majú doživotnú bezplatnú záruku, ktorá platí v prípade ruptúry a vzniku tzv. kapsulárnej kontraktúry, ako aj pri výskyte anaplastického veľkobunkového lymfómu u žien ( tzv. BIA- ALCL, v anglosaskej literatúre ).

V Aurel Clinic sme hrdí na to, že silikónové implantáty, ktoré používame majú v otázke bezpečnosti popredné miesto na trhu. Tieto produkty sa môžu pochváliť takmer nulovým rizikom vzniku kapsulárnej kontraktúry a jedným z najnižších percent ruptúry, teda prasknutia.
Sú to skutočné výsledky založené na počte žien, ktoré majú implantované implantáty
značky Eurosilicone a Nagor a sú zahrnuté v Eurosilicone a Nagor PMS štúdii.
GC Aestetics ponúka ženám doživotnú záruku výmeny, ktorá platí počas celého života
pacientky. Táto záruka platí zdarma pre všetky ženy, ktoré majú silikónové implantáty značky Eurosilicone alebo Nagor, ktoré boli implantované po 1. januári 2009, implantované atestovaným plastickým chirurgom, podľa návodu priloženého k implantátom Eurosilicone alebo Nagor.

Záručný program GCA Comfort Plus™

Táto záruka výmeny platí v prípade ruptúry, spôsobenej porušením obalu implantátu, v prípade vážnej kapsulárnej kontraktúry definovanej podľa škály Baker Clinical Grading ako stupeň III. a IV.
Doživotná záruka sa vzťahuje aj na výmenu implantátov a finančnú náhradu nákladov spojených s reoperáciou v prípade potvrdeného tzv. BIA- ALCL počas života klientky.
BIA-ALCL ( Breast – Implant Associated Anaplstic Large Cell Lymphoma ) je anaplastický veľkobunkový lymfóm u žien. Celosvetovo, vo veľmi malom počte prípadov, bola hlásená zriedkavá forma rakoviny BIA-ALCL ( Breast – Implant Associated Anaplastic Large Cell Lymphoma), nejedná sa však o rakovinu prsníka, ale o rakovinu lymfatického systému.
Rôzne štúdie uvádzajú, že toto ochorenie sa vyskytlo v jazvovitých tkanivách alebo v
tekutine, ktorá sa vytvára v okolí implantátu a nie v tkanive prsníka. Je dôležité povedať, že táto forma rakoviny je veľmi zriedkavá a je liečiteľná.
Na základe odporúčania nášho atestovaného plastického chirurga vám môžu byť v prípade kapsulárnej kontraktúry, prípadne ruptúry alebo BIA-ALCL vaše silikónové implantáty značky Eurosilicone alebo Nagor vymenené aj za iný typ alebo veľkosť. Na základe odporúčania nášho atestovaného plastického chirurga vám bude vymenený zdarma aj druhý implantát.

Augmentácia prsníkov v Aurel Clinic

Veľkosť a tvar implantátu sú po konzultácii zvolené podľa proporcií hrudníka a prsníkov. Želanie pacientky sa snažíme naplniť v čo najväčšej možnej miere, s ohľadom na požadovaný výsledný tvar a veľkosť prsníkov tak, aby výber implantátu a operácia bola pre klientku najbezpečnejšia nie len z estetického, ale aj zo zdravotného hľadiska. Je však potrebné rešpektovať určité zásady, ktorými sa riadi samotný plastický chirurg. Je dôležité, aby pri výbere postupoval tak, aby zohľadnil všetky vyššie uvedené skutočnosti a fyzické proporcie pacientky.

Nami používané prsníkové implantáty boli navrhnuté tak, aby dokonale splnili potreby plastických chirurgov na celom svete. Sú plnené inovatívnym mäkkým, no zároveň pevným a stabilným silikónovým gélom. Jedná sa o SiloGel Twist™, čo je vysoko kohezívny gél, ktorý je prakticky nezlomiteľný, s vylepšenou adhéziou ( priľnavosťou ) medzi gélom a obalom implantátu s pamäťovým efektom, pričom si zachovávajú svoj tvar a súčasne sa znižuje viditeľnosť implantátu. Na dotyk sú maximálne prirodzené a vďaka obsiahnutému jedinečnému gélu je pre ich vloženie potrebný menší rez.

SiloGard™ 360 bariérová vrstva slúži na minimalizovanie rizika šírenia silikónového gélu.

Nagotex® texturácia implantátu, znamená že majú jemne zdrsnený povrch a ten slúži na to, aby implantáty lepšie prirástli k okolitým tkanivám a zároveň má texturácia na starosti aj to, aby bolo minimalizované riziko otáčania implantátu.

Na základe 40-ročných skúseností s výrobou silikónových implantátov, celosvetovej
reputácie, dlhodobej bezpečnosti produktov a viac ako troch miliónov implantovaných implantátov za posledných 10 rokov vám naša klinika v spolupráci s GC Aesthetics ® už čoskoro prinesie ( od 1. januára 2024) aj najnovšiu inováciu – Luna XT™.
Jedná sa o anatomicky tvarovaný implantát najnovšej generácie, ktorý má micro-
textúrovaný povrch.
Luna XT™ je prvý silikónový prsníkový implantát, ktorý získal CE označenie pod
prísnymi podmienkami najnovšej európskej smernice o zdravotníckych pomôckach EU MDR 2017/745 a tieto implantáty budú zahrnuté aj v portfóliu našej kliniky.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *