Zobrazený jediný výsledok

Ošetrenie v celkovej anestézii

Ošetrenie v celkovej anestézii  je stav umelo navodenej straty vedomia a vnímania bolesti pod dohľadom špecialistu – anestézióga spolu so